import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from itertools import product

# nav.: http://xkcd.com/356/
# versie 2, met np.linalg.solve, we stoppen het probleem in Ax=b vergelijking

sx,sy = 71, 71       # grootte van het grid
p1  = (sx/2-1, sy/2)   # punt van 1 volt
p2  = (sx/2+1, sy/2+1)  # punt van 0 volt


N = sx * sy # dus... hoofdletter n is sx maal sy...

# Matrices maken
A = np.zeros((N, N))
b = np.zeros(N)

# wat hulp functies...
def V(x,y):
  '''Maps x,y to index for A and b'''
  return y * sy + x
def W(i):
  '''Maps index for A and b to x,y''' # wordt niet gebruikt denk ik
  return i % sy, i / sy
def buren(x,y):
  '''Geeft een lijst met tuples van 'valid' buren terug'''
  retval = []
  if (x > 0  ): retval.append((x-1,y ))
  if (x < sx-1): retval.append((x+1,y ))
  if (y > 0  ): retval.append((x ,y-1))
  if (y < sy-1): retval.append((x ,y+1))
  return retval

# Matrix A en kolom b vullen, 
for x, y in product(range(sx), range(sy)): # itereren over alle punten

  if (x, y) == p1:   # 1 Volt punt
  
    A[V(x,y), V(x,y)] = 1.0
    b[V(x,y)] = 1.0 # wheeew, the only nonzero value in b
    
  elif (x, y) == p2:  # 0 Volt punt
  
    A[V(x,y), V(x,y)] = 1.0
    b[V(x,y)] = 0.0 # 0 Volt at this point(, waarde was eigenlijk al nul)
    
  else:        # de andere 'gewone' punten inclusief randen en hoeken
  
    lb = buren(x, y) # lijst van buren
    A[V(x,y), V(x,y)] = len(lb)
    for buur in lb:
      A[V(x,y), V(*buur)] = -1.0

# Klaar is kees, oh nee nog even oplossen...
v = np.linalg.solve(A,b)

# ... rechtzetten ....
v = v.reshape(sx, sy).T

# weerstand uitrekenen
weerstand = 1.0 / (v[p1] - v[p1[0]+1,p1[1] ] +
          v[p1] - v[p1[0]-1,p1[1] ] +
          v[p1] - v[p1[0] ,p1[1]+1] +
          v[p1] - v[p1[0] ,p1[1]-1] )
print weerstand

# plaatjes maken
plt.close('all')
plt.figure()
plt.subplot(111, aspect='equal')
plt.contourf(v.T, 100)
plt.grid()
plt.title('Weerstand: ' + str(weerstand) + ' $\Omega$')
plt.show()