import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# nav.: http://xkcd.com/356/

sx,sy = 71,71       # grootte van het grid
p1  = (sx/2-1, sy/2)   # punt van 1 volt
p2  = (sx/2+1, sy/2+1)  # punt van 0 volt
Niter = 1000        # aantal iteraties

v = np.zeros((sx,sy)) # spannings veld
t = np.zeros((sx,sy)) # tijdelijk veld

v += 0.5 # even wat sneller...

def iteratie_slag():
  global v,t,sx,sy,p1,p2
  """
  Spanning op een punt zal uiteindelijk het gemiddelde van de buren worden.
  """
  # in het veld
  for x in range(1,sx-1):
    for y in range(1,sy-1):
      t[x,y] = (v[x-1,y] + v[x+1,y] + v[x,y-1] + v[x,y+1]) / 4.0
  # op de randen
  for x in range(1,sx-1):
    t[x,0]  = (v[x-1,0  ] + v[x,1  ] + v[x+1,0  ]) / 3.0
    t[x,sy-1] = (v[x-1,sy-1] + v[x,sy-2] + v[x+1,sy-1]) / 3.0
  for y in range(1,sy-1):
    t[0,y]  = (v[0  ,y-1] + v[1  ,y] + v[0  ,y+1]) / 3.0
    t[sx-1,y] = (v[sx-1,y-1] + v[sx-2,y] + v[sx-1,y+1]) / 3.0
  # op de hoeken
  t[0  ,0  ] = (v[1  ,0  ] + v[0  ,1  ]) / 2.0 
  t[sx-1,0  ] = (v[sx-2,0  ] + v[sx-1,1  ]) / 2.0 
  t[0  ,sy-1] = (v[1  ,sy-1] + v[0  ,sy-2]) / 2.0 
  t[sx-1,sy-1] = (v[sx-2,sy-1] + v[sx-1,sy-2]) / 2.0 
  # boundary condition
  t[p1] = 1.0
  t[p2] = 0.0
  # omwisselen
  v[:,:] = t[:,:]

# tbv, een snellere iterartie slag, wat hulp arrays voor fancy indexing
buren_x = np.zeros((sx, sy, 4), dtype=np.int)
buren_y = np.zeros((sx, sy, 4), dtype=np.int)
for x in range(sx):
  for y in range(sy):
    buren_x[x, y] = [x-1, x+1, x , x ]
    buren_y[x, y] = [y , y , y-1, y+1]
    # we gaan smokkelen als, een index buiten het veld valt nemen we 
    # het punt zelf.
    for b in range(4): # buren
      if buren_x[x, y, b] < 0  : buren_x[x, y, b] = 0
      if buren_x[x, y, b] > sx-1 : buren_x[x, y, b] = sx-1
      if buren_y[x, y, b] < 0  : buren_y[x, y, b] = 0
      if buren_y[x, y, b] > sy-1 : buren_y[x, y, b] = sy-1

def iteratie_slag2():
  global v,buren_x,buren_y,p1,p2
  """
  snellere versie, pure numpy
  """
  v = np.sum(v[buren_x, buren_y], axis=2) / 4.0
  # boundary condition
  v[p1] = 1.0
  v[p2] = 0.0
 

# itereren
r = []
for i in range(Niter):
  #iteratie_slag()
  iteratie_slag2()
  weerstand = 1.0 / (v[p1] - v[p1[0]+1,p1[1] ] +
            v[p1] - v[p1[0]-1,p1[1] ] +
            v[p1] - v[p1[0] ,p1[1]+1] +
            v[p1] - v[p1[0] ,p1[1]-1] )
  r.append(weerstand)
print weerstand

# plaatjes maken
plt.close('all')
plt.figure()
plt.subplot(122, aspect='equal')
plt.contourf(v.T, 100)
plt.grid()
plt.title('Potentiaal')

plt.subplot(121)
plt.plot(r,'s-', markevery=len(r)/10)
plt.grid()
plt.xlabel('Iteraties')
plt.ylabel('Weerstand [$\Omega$]')
plt.title('eind: %f $\Omega$' % weerstand)

plt.show()