Wdoreon draeokolar hssleeun

Ik las egerns dat als je in een tkset de leertts van de wreoodn dkaroaoelr hssleut maar de eserte en lattase leettr van elk worod op de jtsiue patals laat saatn het ratulseat nog bhojirloek lsseaabr bfiljt. Om dat te tsteen met meedrere tteksen heb ik een JicptavSajre ilenaakr ganfeslt wat tstkeen op basnvdaetone maneir daarookelr helusst.
en voor de liefhebber het JavaScript:
(hussel methode weinig doordacht echter fapp (for all practical
purposes) toereikend)

function husselen()
{
 document.getElementById("invoer").value =
	husselTekst(document.getElementById("invoer").value);
};

function husselTekst(inTekst)
{
 var uitTekst = "";
 var N = inTekst.length;
 var woord = "";
 var isLetter;

 for (var i=0;i<N;i++) {
  teken = inTekst[i];
  isLetter = ( (teken>="a" && teken<="z") || (teken>="A" && teken<="Z") );
  if (isLetter) {
   woord += teken
  } else {
   woord = husselWoord(woord);
   uitTekst += woord + teken;
   woord = "";
  }
 }
 uitTekst += husselWoord(woord); 
 return uitTekst;
};

function husselWoord(inWoord)
{
 var uitWoord = "";
 var letters = new Array();
 letters = inWoord.split("");
 var N = letters.length;
 var Nswap;
 if (N>2) {
  Nswap = 10 * N;
  for (var j=0;j<Nswap;j++) {
   w1 = 1 + Math.round((N-3)*Math.random());
   w2 = 1 + Math.round((N-3 )*Math.random());
   wissel = letters[w1];
   letters[w1] = letters[w2];
   letters[w2] = wissel;
  }
 }
 for (var k=0;k<N;k++) uitWoord += letters[k];
 return uitWoord;
};