'''
Script om een 'Futoshiki' puzzle op te lossen
'''

# eerst even een eenvoudige definitie van de futoshiki...

# een tekst-futoshiki wordt gegeven als een list met negen strings met negen
# karaters. intern gebruiken we matrices (lists of lists), voor de groter dan
# en kleinder dan een paar globals voor de getallen worden veel vaker matrices
# gemaakt en gekopieerd, de values hiervan zijn weer lists met de nog mogelijke
# getallen. Een stipje in een tekst-futoshiki komt dus over een met de list
# [1,2,3,4,5]

# template
futo_template = [ '. . . . .',
         '     ',
         '. . . . .',
         '     ',
         '. . . . .',
         '     ',
         '. . . . .',
         '     ',
         '. . . . .'] 

# Noord Hollands dagblad 10 Oktober 2015
nhd_10_10_2015 = [ '.<. . . .',
          '     ',
          '. .<. . .',
          '^    ',
          '. .<. . .',
          '     ',
          '. . 2 .>.',
          ' v   v',
          '.<. . .<.'] 

# Noord Hollands dagblad 24 Oktober 2015
nhd_24_10_2015 = [ '.<. .>. .',
          '     ',
          '. . . .>.', 
          'v    ',
          '. . .>. .', 
          '  ^  ',
          '.<. . . .', 
          '    v',
          '.<. 3 . .'] 


from copy import copy, deepcopy
from itertools import product
from sys import exit
from operator import mul

# some defines
LT = 1
GT = 2  
N = 5
map_hor = {None : ' ', LT : '<', GT : '>'}
map_ver = {None : ' ', LT : '^', GT : 'v'}

# some globals
row_ltgt = [[None for _ in range(N)] for _ in range(N)]
col_ltgt = [[None for _ in range(N)] for _ in range(N)]


# Een aantal functies om de tekst futoshiki's in te kunnen lezen

def numbers_from_char(c):
  if c == '.' : return range(1, N + 1)
  if c in '123456789': return [int(c)]
  raise ValueError, 'Whoops, wrongs number character in definition'

def row_lt_gt_from_char(c):
  if c == '<': return LT
  if c == '>': return GT
  if c == ' ': return None
  raise ValueError, 'Whoops, wrongs row character in definition: %c' % (c)
  
def col_lt_gt_from_char(c):
  if c == '^': return LT
  if c == 'v': return GT
  if c == ' ': return None
  raise ValueError, 'Whoops, wrongs col character in definition: %c' % (c)


def from_text(t):

  global row_ltgt
  global col_ltgt

  sol = [[None for _ in range(N)] for _ in range(N)]

  # numbers
  for row, col in product(range(N), range(N)):
    sol[row][col] = numbers_from_char(t[row * 2][col * 2])

  # row_ltgt
  for row, col in product(range(N), range(N-1)):
    row_ltgt[row][col] = row_lt_gt_from_char(t[row * 2][col * 2+ 1])

  # col_ltgt
  for row, col in product(range(N-1), range(N)):
    col_ltgt[row][col] = col_lt_gt_from_char(t[row * 2+ 1][col * 2])

  return sol

# en een print routine

def print_sol(sol, remark = None):

  global row_ltgt
  global col_ltgt

  s = ''
  s += '-' * 79 + '\n'
  if remark:
    s += remark + '\n'
    s += '-' * 79 + '\n'
  for row in range(N):
    s += '  '
    for col in range(N):
      tmp = ''
      if len(sol[row][col]):
        for item in sol[row][col]:
          tmp += str(item)
      s += (tmp + '   ')[:5]
      s += ' ' + map_hor[row_ltgt[row][col]] + ' ' 
    s += '\n'
    s += '  '
    for col in range(N):
      s += map_ver[col_ltgt[row][col]] + '    '
    s += '\n'
  s += '-' * 79 + '\n'
  print s


# een aantal wegstreep functies

def remove(l, val):
  if val in l:
    l.remove(val)

def remove_val_and_above(l, val):
  for i in range(val, N+1):
    if i >= val and i in l:
      l.remove(i)

def strike_through_less_than(lhs, rhs):
  remove_val_and_above(lhs, max(rhs))

def inplace_strike_through_singles(sol):
  '''Enkelvoudigen in zelfde kolom, rij wegstrepen'''

  for row, col in product(range(N), range(N)):
    if len(sol[row][col]) == 1:
      val = sol[row][col][0]
      for row2 in range(N):
        if row != row2:
          remove(sol[row2][col], val)
      for col2 in range(N):
        if col != col2:
          remove(sol[row][col2], val)

def inplace_strike_through_ltgt_row(sol):
  '''wegstrepen wat kan bij horizontale > en < tekens'''

  for row, col in product(range(N), range(N-1)):
    if row_ltgt[row][col] == LT:
      strike_through_less_than(sol[row][col], sol[row][col + 1])
    if row_ltgt[row][col] == GT:
      strike_through_less_than(sol[row][col + 1], sol[row][col])

def inplace_strike_through_ltgt_col(sol):
  '''wegstrepen wat kan bij verticale > en < tekens'''

  for row, col in product(range(N-1), range(N)):
    if col_ltgt[row][col] == LT:
      strike_through_less_than(sol[row][col], sol[row + 1][col])
    if col_ltgt[row][col] == GT:
      strike_through_less_than(sol[row + 1][col], sol[row][col])


# twee essentiele functies

def is_still_possible(sol):
  '''
  Check of deze oplossing uberhaupt nog mogelijk is...
  '''

  # op z'n minst nog 1 mogelijkheid voor elke positie?
  for row, col in product(range(N), range(N)):
    if len(sol[row][col]) < 1:
      return False

  # alle getallen nog aanwezig in row en col?
  for row in range(N):
    s = set()
    for col in range(N):
      for val in sol[row][col]:
        s.add(val)
    if len(s) != N:
      return False
    
  for col in range(N):
    s = set()
    for row in range(N):
      for val in sol[row][col]:
        s.add(val)
    if len(s) != N:
      return False

  # geen doublures in eenlingen
  for row in range(N):
    s = set()
    for col in range(N):
      if len(sol[row][col]) == 1:
        val = sol[row][col][0]
        if val in s:
          return False
        s.add(val)
    
  for col in range(N):
    s = set()
    for row in range(N):
      if len(sol[row][col]) == 1:
        val = sol[row][col][0]
        if val in s:
          return False
        s.add(val)

  # voldoen we nog aan de < en > tekens?
  for row, col in product(range(N), range(N)):
    if row_ltgt[row][col] == LT:
      if min(sol[row][col]) > max(sol[row][col + 1]):
        return False
    if row_ltgt[row][col] == GT:
      if min(sol[row][col + 1]) > max(sol[row][col]):
        return False

  for row, col in product(range(N), range(N)):
    if col_ltgt[row][col] == LT:
      if min(sol[row][col]) > max(sol[row + 1][col]):
        return False
    if col_ltgt[row][col] == GT:
      if min(sol[row + 1][col]) > max(sol[row][col]):
        return False

  # oke, het lijkt nog mogelijk
  return True

def is_solved(sol):

  # hebben we op elke positie 1 mogelijkheid?
  for row, col in product(range(N), range(N)):
    if len(sol[row][col]) != 1:
      return False

  # hebben we op elke row, col alle cijfers
  for row in range(N):
    s = set()
    for col in range(N):
      s.add(sol[row][col][0])
    if len(s) != N:
      return False
    
  for col in range(N):
    s = set()
    for row in range(N):
      s.add(sol[row][col][0])
    if len(s) != N:
      return False

  # voldoen we aan de < en > tekens?
  for row, col in product(range(N), range(N-1)):
    if row_ltgt[row][col] == LT:
      if sol[row][col][0] > sol[row][col + 1][0]:
        return False
    if row_ltgt[row][col] == GT:
      if sol[row][col + 1][0] > sol[row][col][0]:
        return False

  for row, col in product(range(N-1), range(N)):
    if col_ltgt[row][col] == LT:
      if sol[row][col][0] > sol[row + 1][col][0]:
        return False
    if col_ltgt[row][col] == GT:
      if sol[row + 1][col][0] > sol[row][col][0]:
        return False
  
  # Yes, dan is de futoshiki opgelost!
  return True


def strike_through(sol):
  '''
  Streept zo veel mogelijk weg

  Deze functie wil alleen maar oplossingen die nog mogelijk zijn en
  geeft ook alleen maar oplossingen terug die nog mogelijk zijn.
  '''
  if not is_still_possible(sol):
    raise ValueError, 'strike_through wil alleen nog mogelijke sol\'s'

  new_sol = deepcopy(sol)

  # alle 3 inplace_strike_through functies maar eens proberen
  for fun in [ inplace_strike_through_singles,
         inplace_strike_through_ltgt_row,
         inplace_strike_through_ltgt_col ] :

    try_sol = deepcopy(new_sol)
    fun(try_sol)
    if is_still_possible(try_sol):
      new_sol = deepcopy(try_sol)

  # als er iets verandert is gaan we door, recurse!
  if new_sol == sol:
    return sol
  else:
    return strike_through(new_sol)

def best_guesses(sol):
  '''
  Zoekt het vakje met de minste mogelijkheden en geeft de mogelijke
  oplosingen door met dat vakje ingevuld met een enkelvoudige.
  '''
  n_map = {} 
  for row, col in product(range(N), repeat=2):
    n = len(sol[row][col])
    if n > 1:
      n_map[n] = (row, col)

  if len(n_map) >= 1:
    keys = n_map.keys()
    min_key = min(keys)
    best_row, best_col = n_map[min_key]
    for val in sol[best_row][best_col]:
      try_sol = deepcopy(sol)
      try_sol[best_row][best_col] = [val]
      if is_still_possible(try_sol):
        yield try_sol


def number_of_possibilities(sol):
  # voor de gein een beetje abstract en/of cryptisch
  return reduce(mul, 
          [len(sol[row][col]) for 
            row, col in product(range(N), repeat=2)], 1)


def solve(sol):

  sol = strike_through(sol)

  if is_solved(sol):
    print_sol(sol, 'Jaah gelukt...')
    exit(0)

  # nog niet geslaagd, we gaan door
  for guess in best_guesses(sol):
    solve(guess)


# het echte werk!
def main():
  sol = from_text(nhd_24_10_2015)
  print_sol(sol, 'Start futoshiki')
  print 'Aantal mogelijkheden:', number_of_possibilities(sol)
  solve(sol)

if __name__ == '__main__':
  main()